Cover photo

Sprängning

Sprängning har varit ett betydande kompetensområde för A. Berglund under företagets hela verksamhetstid. Vi har ett brett kunnande och lång erfarenhet av sprängningsarbeten och kan därför utföra våra dessa krävande arbeten tryggt, effektivt och professionellt.

Vi utför största delen av sprängningsarbetena som en del av våra entreprenader, men vi erbjuder också sprängningstjänster separat till byggföretag och privatpersoner.

Våra tjänster