Jordbyggnad

Jordbyggnadsarbeten utgör kärnan i A. Berglunds verksamhet. Tack vare vår breda kunskap inom markbyggnad och vår omfattande maskinpark kan vi ta hand om krävande totalentreprenader, som omfattar allt från trädfällning till stenbrytning, grävarbeten och transporter.

Vi har ansvarat för att bygga gator och kommunalteknik i många nya bostadsområden. Vi utför också mindre jordbyggnadsarbeten, till exempel grundarbeten för småhus, som separata entreprenader.

Våra tjänster