Rivningsarbeten

Rivningsarbeten

Rivningsarbeten Måste någonting rivas innan ditt projekt kan ta vid? Till A. Berglunds tjänster hör även rivningsarbeten. I samband med olika byggnadsprojekt under årens lopp har vi gjort en mängd rivningar i Raseborg med omnejd. Be oss om en offert om ni planerar en rivning! Våra tjänster

Betong- och asfaltkross

Asfaltkross

Betong- och asfaltkross Vi har miljötillstånd för hantering av betong, asfalt och rena jordmassor på vår återvinningscentral i Ekenäs. Vid centralen i Horsbäck gör vi kross av betong och asfalt som härstammar från våra projekt. Vid behov kan vi också utföra krossning på byggplatsen. Gör en miljögärning och tag kontakt då ni har betong eller … Läs mer

Försäljning av jordmaterial

Jordmaterial

Försäljning av jordmaterial A. Berglund säljer jordmaterial såsom krossgrus, sand och mylla till bland annat privatpersoner, väglag och byggföretag. Vi transporterar även jordmaterialet både till små och stora projekt. Be oss gärna om en offert! Våra tjänster

Sprängning

Sprängning

Sprängning Sprängning har varit ett betydande kompetensområde för A. Berglund under företagets hela verksamhetstid. Vi har ett brett kunnande och lång erfarenhet av sprängningsarbeten och kan därför utföra våra dessa krävande arbeten tryggt, effektivt och professionellt. Vi utför största delen av sprängningsarbetena som en del av våra entreprenader, men vi erbjuder också sprängningstjänster separat till … Läs mer

Jordbyggnad

Jordbyggnad

Jordbyggnadsarbeten utgör kärnan i A. Berglunds verksamhet. Tack vare vår breda kunskap inom markbyggnad och vår omfattande maskinpark kan vi ta hand om krävande totalentreprenader, som omfattar allt från trädfällning till stenbrytning, grävarbeten och transporter.

Vi har ansvarat för att bygga gator och kommunalteknik i många nya bostadsområden. Vi utför också mindre jordbyggnadsarbeten, till exempel grundarbeten för småhus, som separata entreprenader.

Våra tjänster