Betong- och asfaltkross

Vi har miljötillstånd för hantering av betong, asfalt och rena jordmassor på vår återvinningscentral i Ekenäs. Vid centralen i Horsbäck gör vi kross av betong och asfalt som härstammar från våra projekt. Vid behov kan vi också utföra krossning på byggplatsen. Gör en miljögärning och tag kontakt då ni har betong eller asfalt ni behöver göra er av med!

Våra tjänster