SUOMEKSI
Första sidan Tjänster Maskinpark Referenser Bildgalleri Kontakt
Jordbyggnad
Sprängning
Bioenergi
Betong- och asfaltkross
Försäljning av jordmaterial
RivningsarbetenJordbyggnad

Jordbyggnadsarbeten utgör den största delen av vår omsättning. Tack vare vår starka kunskap och omfattande maskinpark kan vi ta hand om krävande totalentreprenader, som omfattar allt från trädfällning till stenbrytning, grävarbeten och transporter.


Vi har bland annat ansvarat för att bygga gator och kommunalteknik inom många nya bostadsområden. Vi utför också mindre jordbyggnadsarbeten, som grundarbeten för småhus, som separat entreprenad.

KONTAKTUPPGIFTER

A Berglund Ab
Ingenjörsvägen 1
10600 EKENÄS

Tel
0400-840 188
0400-534 536

office(at)aberglund.fi
Första sidan Tjänster
Jordbyggnad
Sprängning
Bioenergi
Betong- och asfaltkross
Försäljning av jordmaterial
Rivningsarbeten
Maskinpark Referenser Bildgalleri Kontakt