SUOMEKSI
Första sidan Tjänster Maskinpark Referenser Bildgalleri Kontakt
Jordbyggnad
Sprängning
Bioenergi
Betong- och asfaltkross
Försäljning av jordmaterial
RivningsarbetenBioenergi

Vi krossar trä och stubbar till bioenergi, som används bland annat i Ekenäs Energis värmekraftverk. Vi får största delen av träet från våra arbetsplatser och dessutom köper vi stubbar av markägare. Vi använder en mobil krossenhet, med vilken vi också utför enskilda krossarbeten inom närområdet.

KONTAKTUPPGIFTER

A Berglund Ab
Ingenjörsvägen 1
10600 EKENÄS

Tel
0400-840 188
0400-534 536

office(at)aberglund.fi
Första sidan Tjänster
Jordbyggnad
Sprängning
Bioenergi
Betong- och asfaltkross
Försäljning av jordmaterial
Rivningsarbeten
Maskinpark Referenser Bildgalleri Kontakt