SUOMEKSI
Första sidan Tjänster Maskinpark Referenser Bildgalleri Kontakt
Jordbyggnad
Sprängning
Bioenergi
Betong- och asfaltkross
Försäljning av jordmaterial
RivningsarbetenBetong- och asfaltkross

Vi har miljölov för hantering av betong och asfalt samt rena jordmassor på återvinningscentral i Ekenäs.

Vid centralen gör vi kross av betong och asfalt, som vi hämtar för krossning från våra arbetsobjekt.

Vid behov kan vi också utföra krossning på arbetsplatser.

Kontakta oss då ni har betong eller asfalt ni behöver göra er av med.

KONTAKTUPPGIFTER

A Berglund Ab
Ingenjörsvägen 1
10600 EKENÄS

Tel
0400-840 188
0400-534 536

office(at)aberglund.fi
Första sidan Tjänster
Jordbyggnad
Sprängning
Bioenergi
Betong- och asfaltkross
Försäljning av jordmaterial
Rivningsarbeten
Maskinpark Referenser Bildgalleri Kontakt